ԵՎ, ԱՅՆՈՒԱՄԵՆԱՅՆԻՎ, Ո՞Վ Է ՄԱՐԴՈՒ ՆԱԽԱՀԱՅՐԸ


ԱՄՆ-ի, Բրազիլիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ·իտնականներից կազմված խումբն ուսումնասիրել է 54 բջջային ·եներ` պրիմատների 186 տեսակներից: Այդ տեսակները պատկանում են 61 արմատի, ինչն էլ կազմում է երկրի վրա ապրող պրիմատների ընդհանուր թվի 90 տոկոսը: Ուսումնասիրությունների արդյունքում ·իտնականները կազմել են պրիմատների ծա·ումնաբանության մոլեկուլյար-·ենետիկական պատկերը: Գիտնականները բացահայտել են մի շարք անսպասելի երևույթներ, նմանություններ, որոնք էլ հան·եցրել են այն կարծիքին, որ մարդու նախահայրերն, այնուամենայնիվ, կապիկներն են` իրենց բազմազան տեսակների յուրատեսակ ընդհանրացումներով. ինչպես ·ենետիկայում է ասվում` խաչասերումներով: Ըստ հետազոտողների` առաջին պրիմատները` կապիկների տեսքով, առաջացել են 85 միլիոն տարի առաջ: Հավանաբար, «նախահայրը» ծնվել է Ասիայում, որտեղ ապրում են նրանց բազմաթիվ «հարազատներ»: Այս հայտնա·ործությունը հնարավորություն է տալիս պնդել, որ երկրա·ունդը մոտ 90 միլիոն տարեկան է, ինչն էլ նշանակում է, որ Երկիր մոլորակն ամենահնա·ույններից մեկն է տիեզերքում, իսկ պրիմատները դրա հնա·ույն բնակիչներն են: