Մեր որոշ երեսփոխանները ԱԺ նիստերի ժամանակ


 

Չարենցի խոսքերով

...Գրիչ առավ, թղթեր դրեց

Եվ հայացքը հառեց վեր,

Նայեց, նայեց առաստաղին,

Հանճարի տեսք ընդունեց,

Դեմքին իջավ խորը թախիծ,

Քունը տարավ... ու քնեց: