Հանելուկ կամ պետական «քսակ»


Այն ի՞նչն է` կարծես լիքն է ու ցմփոր, Աղքատի համար` ցամաքած ջրհոր: