Քաղաքական դաշտն ավելի «անիծված» է


Եթե գյուղացիական դաշտերին մի տարի երաշտն է վնասում, մյուս տարի կարկուտը, ապա քաղաքական դաշտում, գրեթե ամեն տարի միաժամանակ և´ երաշտ է, և´ կարկուտ: