Ժողովրդի տրտունջը` իր ձայնի առիթով


 

Եթե ընտրություններ չկան, մեր ձայնը քաղուժերի համար ագռավի կռկռոց է, իսկ ընտրաձայն դառնալու նախաշեմին դառնում է սոխակի դայլայլ: