Հուսախաբվեցին շանթ ու կայծակի սպառողները


ԲՀԿ համագումարից հետո բոլորը համոզվեցին, որ ԾԱՌուկյանը ոչ թե սովորական ԾԱՌ է, այլ շանթարգել կաղնի: