Ի՞նչ կա ԱՄՆ¬ի հայաստանյան «պահարանում»


Արթյուր Ռեմբոյի խոսքերով Ի՞նչ ասես` այնտեղ չկա, խառնակույտ է իսկական. Հնոտիներ պառաված ու փալասներ ԴԵՂՆԱԳՈՒՅՆ: …Դու կգտնես նրա մեջ մի փունջ մգոտ կամ շեկ մազ, Մեդալիոններ, նկարներ ու ԾԱՂԻԿՆԵՐ թառամած, Որոնց բույրը ՄՐԳԵՐԻ բույրերին է խառնվում: