Քաղաքական բացատրական բառարանից


ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ¬ 1) ԵՐԿ(իմաստ)ԽՈՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 2) ԵՐԿ(դիմի)ԽՈՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 3) ԵՐԿ(ար) ԽՈՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 4) ԵՐԿ(րացունց) ԽՈՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Արամ ՀԱԿՈԲՅԱՆ