Օսկանյանը` ԲՀԿ-ին անդամագրվելու օրվա կարևորումով


 

Սևակաբար

Բոլոր օրերից, գուցե առավել անգույն տարտամը այս օրն էր, որ կար,

Բայց այն ինձ համար մի արքիմեդյան օր դարձավ հանկարծ.

Ոչ այն է, կարծես, նորից ծնվեցի,

Ոչ այն է` կրկին հարություն առա:

...Խորամուխ եղա ստվերի բազում երանգների մեջ...