Բժիշկների երկխոսություն հիվանդանոցում


- Այն պետպատվերով հիվանդը 5 օր է ցավից գոռում է: - Պարզ է, անալգինը չի օգնում: Նրա անունով դուրս գրված 10 ամպուլ ցավազրկող մորֆիից մեկը սրսկենք, թող «պետպատվերը» ձենը կտրի. մնացածը պահիր էն վճարովիի համար: