Քաղդաշտում ավելանում են ստվերները


Տերյանի ոճով Աշուն է, անձրև, ստվերներն անձև Խաղում են արագ, բայց` միապաղաղ: