Հարցը` «Ոսկե ցլիկը» ֆիլմի, պատասխանը` կոմունիստական ոճով 


 

ՀԻԱՍԹԱՓՎԱԾ ԸՆԴԴԻՄԱԴԻՐՆԵՐ - Լավ, էս երկրում մի կենդանի նախագահի թեկնածու չկա:

ՀԱԿ - Կա´. «խպՉՏվ ՋՌՉպպ Չրպւ ՋՌՉօւ»: