Աղմկոտ քարոզչություն և Լռության Սահմանադրություն


 

Թոմաս Էլիոթի խոսքերով

Այս մարդիկ, և նրանք, ովքեր  ընդդիմացան նրանց,

Եվ նրանք, որոնց իրենք  ընդդիմացան`

Ընդունում են Լռության   սահմանադրությունը...

Խմբված եզակի կուսակցության մեջ: