«ՈՒՆԵՆՔ ԱՅՆ, ԻՆՉ ՈՒՆԵՆՔ»

Արհեստածին արտահայտությունը միշտ էլ դժվար է եղել լիարժեքորեն ըմբռնել կամ, ինչպես ասում են, մինչև վերջ հասկանալ: Ներկա ժամանակներում, երբ ամեն ինչի պակասն ավելի քան տեսանելի ու զգալի և, եթե կուզեք, նաև շոշափելի է, իր հերթին նշված ձևակերպումը մի փոքր ավելի թափանցիկ տեսք է ստանում:

ՂԱՐԱԲԱՂ. տարբեր շահերի խաչմերուկում

Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացը զգալիորեն ակտիվացել է: Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել են 6 անգամ, ավելի հաճախակիացել են միջնորդների` Մինսկի խմբի համանախագահների այցերը տարածաշրջան:

ԹԱՏԵՐԱԽԱՂԸ ԿԿԱՅԱՆԱ՞

Իտալական Ակվիլայում «Մեծ ութնյակի» եռօրյա գագաթաժողովին մասնակցում էին նաև միջազգային կառույցների, Համաշխարհային Բանկի և Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամի, հատկապես աֆրիկյան պետությունների շուրջ 30 այլ ղեկավարներ:

Հա որ..

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ճգնաժամը շատերի համար դժվարությունների, ոմանց պարագայում էլ` անազնիվ ճանապարհներով գումարներ կուտակելու, կուտակածը բազմապատկելու հարմար ժամանակ է: Եվ իրոք, նախքան վիճակագրությանը ծանոթանալն էլ (դատելով ամենատարբեր մեծ ու փոքր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ահագնացող տրտունջներից) պարզ էր, որ վնաս հայտարարագրող տնտեսվարողների թիվն աճելու է:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱ. կարծրացող մենաշնորհ

Առաջին հայացքից հայկական շուկան ինչ-որ ընդգծված առանձնահատկություններ չունի. նույն իրարանցումն է (ինչն աշխարհի ցանկացած մարդաշատ վաճառակետի գլխավոր խորհրդանիշերից է), աղմկոտ սակարկումը, փնթի սպասարկումը, ուր, ինչպես միշտ, գնորդը մտածում է, թե թանկ է վճարում, վաճառողն էլ` հակառակը:

ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵԼ (Քաղաքապետի ուշադրությունն ենք հրավիրում)

Նրա կյանքը ասքի, առասպելի է նման£ Պապը Արևմտահայաստանի ազատագրության համար կռվել է ցարական բանակի շարքերում, հայրը Աղասի Խանջյանի նկարը թաքցնելու համար` բռնադատվել. ինքը` 1965 թվականին, Երևանի պետհամալսարանի ուսանողների հետ ապրիլքսանչորսյան ցույցերին մասնակցելու, «Հայ երիտասարդական միություն»` (ՀԵՄ) գաղտնի կազմակերպությանն անդամակցելու, թռուցիկներ տարածելու համար պետանվտանգության հետապնդումներին, հալածանքներին ենթարկվել£ Երբ սկսվեց Արցախյան գոյամարտը, Սպարտակ Մաթևոսյանը 53 տարեկան էր, սակայն, Վազգեն Սարգսյանի մարտակոչը լսելուն պես, մի ակնթարթ անգամ չվարանեց, զինվորագրվեց «Արծիվ-մահապարտների» գումարտակին, Գանձասարի մատույցները հասավ, ու չնայած ամենաավագ մահապարտն էր, մինչև վերջ կռվեց, հաղթանակով տուն վերադարձավ... Նորից չհանգստացավ£ Հայաստանի պետականության վերականգնումից հետո Սպարտակ Մաթևոսյանը գլխավորում է Նոր Նորքի համատիրությունների աշխատանքները համակարգող ՀՈԱԿ-ի խորհուրդը, հանդիսանում է Խորհրդային տարածաշրջանի կրթության ու գիտության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների միության նախագահը ու ամեն օր, ամեն ժամ մտածում է, թե ինչ անի, որ Հայաստանն էլ ավելի հզորանա, հայ ժողովրդի նվիրական երազանքները շուտ իրականանան£ Դրա վկայությունը «Ավանգարդի» ընթերցողներին ներկայացվող հրապարակումն է£ ԳՐ. ՋԱՆԻԿՅԱՆ «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքով համատիրությունը քաղաքացիների ու իրավաբանական անձանց անդամությամբ ստեղծված, գույքային փայավճարներով միավորված, շահույթ չհետապնդող, ոչ առևտրային կազմակերպություն է£ Այն չի գտնվում տեղական ինքնակառավարման համակարգում և հիմնվում է երկու դրույթի վրա. 1. Բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր` բաժնեմասային սեփականություն£ 2. Բաժնեմասային սեփականության կառավարում£ Մինչդեռ համատիրության գաղափարն ունի անհամեմատ լայն ընդգրկում` ներառնում է բաժնեմասային` ընդհանուր սեփականություն համարվող շենքերի բնակարանների բոլոր սեփականատերերին£ ՀՀ գործող օրենքով սահմանվում են նաև բաժնեմասային սեփականության նկատմամբ շենքի սեփականատերերի ինչպես իրավունքները, այնպես էլ պարտավորությունները£ Խոսքը մասնավորապես սեփական միջոցներով ունեցվածքի պահպանման, նորոգման պարտավորությունների, ինչպես նաև տնօրինումը, օգտագործումը, շահագործումը` լայն իմաստով կառավարումը ինքնուրույն իրականացնելու իրավունքների մասին է£ Այլ ձևակերպումով` համատիրությունը հանդիսանում է ինքնակառավարման օբյեկտ, նրա գործունեությունը հիմնվում է տեղական ինքնակառավարման սկզբունքի վրա£ Համատիրության ղեկավարումը կարող են իրականացնել ինչպես սեփական կառավարման մարմինները, այնպես էլ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված կառավարման այլ ձևերը£ Ընդհանրացնելով նշված դրույթները` նկատենք, որ բազմաբնակարան շենքն իր բնակիչներով հանդերձ համայնք է, ոչ թե կոպերատիվ, իսկ համայնք հասկացությունը բնութագրվում է այնպիսի հատկանիշներով, ինչպիսիք են մշտական հաշվառված բնակչության, սահմանված տարածք-բնակավայրի, ընդհանուր (բաժնեմասային) սեփականութ յան, սեփական բյուջեի առկայությունը, այդ սեփականությունը ինքնուրույն կառավարելու իրավասությունը£ Ավելորդ է ասել, որ համայնքը պետք է ունենա ընտրովի կառավարման մարմիններ, իրավաբանական անձի կարգավիճակ, որպեսզի իրագործի պետության կողմից լիազորված պարտավորությունները, ընդհանուր կոմունալ-կենցաղային խնդիրներ լուծի£ Այդ խնդիրներից կարևորագույնները ընդհանուր (բաժնեմասային) ունեցվածքի պահպանումը, ներշենքային հաղորդակցության միջոցների սպասարկումը, շահագործ ման կազմակերպումը, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կոմունալ-կենցաղային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հետ փոխհարաբերությունների հաստատումն են, բնակչության և տեղական իշխանության կապի մշտական ապահովումը£ Յուրաքանչյուր բազմաբնակարան շենքում համատիրությունը գոյություն ունի ի սկզբանե` այն պահից, երբ գործող օրենսդրությունը սահմանել է բանժեմասային` ընդհանուր սեփականությունն ու սեփականատերերի պարտավորություններն ու իրավունքները այդ սեփականության նկատմամբ£ Համատիրության անդամներ են շենքի բոլոր սեփակատերերը` շենքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելու պահից£ Խնդիր է առաջանում միայն մեկից ավելի շենքեր ընդգրկող համատիրությունների պարագայում£ Ուստի, հենվելով գործող օրենսդրության վրա, առաջարկում ենք` Ա. Ստեղծել համատիրությունների Ընկերակցություններ , որոնք և կհանդիսանան իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող միակ կառավարման մարմինները£ Անիմաստ է ի սկզբանե համատիրություն հանդիսացող մեկ շենքին թույլատրել որպես կառավարման մարմին իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունենալ£ Հայտնի է, որ այսօր մեր հանրապետությունում, հատկապես Երևանում կան մեկ շենքով համատիրություններ (կառավարման մարմիններ), որոնք չեն գործում, չեն էլ կարող գործել£ Ուստի պետք է առանձին շենքերի համատիրությունների կառավարման մարմիններին հեշտ լուծարվելու, նույնպիսի հեշտությամբ Ընկերակցությունների մեջ ընդգրկվելու հնարավորութ յուններ ընձեռել£ Բ. Կարգավորել սեփակատերերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գրանցումը£ Ո՞ւմ համար պարզ չէ` եթե գույքը համապատասխան վարչությունում գրանցված չէ, գույքի կառավարումը իրականացնել, կառավարողներից պատասխանատվություն պահանջելն անհնար է£ Գ. Լուծել շենքի համար անհրաժեշտ, ինչպես նաև միջշենքային կանաչապատված կամ ասֆալտապատված տարածքների հատկացումը շենքերի կառավարման մարմիններին, որով ընդհանուր ընկերակցությունում ընդգրկված շենքերը համատեղ կառավարման դաշտ կունենան£ Նույնը վերաբերվում է շենքի սպասարկման համար անհրաժեշտ, ինչպես նաև միջշենքային հողամասերի պատկանելիության օրենդրական ձևակերպմանն ու ամրագրմանը£ Դ. Համատիրության նախագահ ընտրել հինգ տարի ժամանակով, այնպիսի մեկին, որն անպայման լինի Ընկերակցության մեջ մտնող շենքերի սեփականատերերից մեկը, բնակվի տվյալ տարածքում, աշխատի հասարակական հիմունքներով, իրեն կառավարիչ առաջադրելու իրավասություն չունենա£ Կառավարիչ` մասնագետ կառավարիչ-պետք է նշանակի նախագահը, որը և վարչության հետ համատեղ կհսկի նրա գործունեությունը£ Համատիրության նախագահի ընտրությունները պետք է լինեն, ազատ, արդար, թափանցիկ, ժողովրդավարության յուրօրինակ դպրոց հանդիսանան£ Ե. Համատիրության նախագահն ու վարչությունը հնարավորություն ունենան ընդհանուր` բաժնեմասային սեփականության գույքը փչացնող անբարեխիղճ սեփակատերե րին տուգանել£ Տուգանքը, սակայն, պատճառված վնասի արժեքը չպետք է գերազանցի£ Զ. Պայմանագրային հիմունքներով որոշակիացնել համատիրությունների փոխհարաբերությունները պետական ու տեղական կառավարման մարմինների հետ£ Է. Հասնել այն բանին, որ լիազորված պարտավորությունների կատարման համար պետությունը կառավարման մարմնին լրավճար հատկացնի£ Այս նորամուծությունները գեթ մասամբ արմատավորելու նպատակով 2007 թվականին, Նոր Նորքում, թաղապետարանին կից ստեղծվեց «Համատիրությունների աշխատանքները համակարգող» համայնքային ոչ առևտրական կազմակերպություն` ՀՈԱԿ-ը, որն իր կանոնադրությամբ որոշակիացրեց բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների (համատիրությունների) փոխհարաբերությունները ինչպես պետական և տեղական կառավարման մարմինների, այնպես էլ կոմունալ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հետ£ Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների աշխատանքները ավելի արդյունավետ դարձնելու, միջազգային փորձը ներդնելու նպատակով ՀՈԱԿ-ը Կանադայից բազմաբնակարանային շենքերի կառավարման փորձագետ հրավիրեց£ Նա բարձր գնահատեց ՀՈԱԿ-ի և Նոր Նորքի «Նորք 5/3» համատիրության գործունեությունը` հատկապես բնակֆոնդի պահպանման, սպասարկման, պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության ոլորտներում£ Կարծում ենք, եթե առաջադրված նորամուծությունները արժանանան քաղաքապետարանի ուշադրությանը, համանգամորեն մասնագիտական քննարկման ենթարկվեն ու ներդրվեն, Երևանը մոտ ապագայում կդառնա բարետես, մաքուր, օրինակելի` այն մայրաքաղաքը, որը երազում ենք մենք բոլորս£ Որքան շուտ, այնքան լավ£ :

Օբամային վիրավորել են` նրան «նեգրիկ» անվանելով

Միացյալ Նահանգները Հոնդուրասին զրկել է ֆինանսական աջակցությունից, ինչն էլ հարուցել է զրկյալների ցասումը: Երկրի արտաքին գործերի գերատեսչության ղեկավար Էնրիկե Օռթեսը Բարաք Օբամայի հասցեին թունդ վիրավորանքներ է հնչեցրել` տեղական հեռուստաալիքով հայտարարելով. - Այդ նեգրիկը չգիտի, թե որտեղ է գտնվում Թեգուսիգալպան (Հոնդուրասի մայրաքաղաքը-խմբ.):

Տիմոշենկոն ուղղափառ չէ՞

Ուկրաինայի նախագահի քարտուղարության ղեկավար Վիկտոր Բալոգան լրջորեն կասկածում է, թե Յուլյա Տիմոշենկոն դավանում է քրիստոնեական հավատին: Նա իր այդ կասկածները փորձել է հիմնավորել մամուլում:

Նախազգուշացում կոմունիստներին

ՌԴ արդարադատության նախարարությունը խախտումներ է հայտնաբերել Կոմկուսի կանոնադրության մեջ: Այսինքն, կանոնադրական որոշ դրույթներ հակասում են Քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենքին:

Ս. Օհանյանն ընդունեց Հայաստանում ՌԴ արտակարգ և լիազոր դեսպանին

ՀՀ պաշտպանության նախարար Ս. Օհանյանն ընդունեց ՀՀ-ում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան, պարոն Նիկոլայ Պավլովին` վերջինիս պաշտոնավարման ժամկետը լրանալու կապակցությամբ:

Հանդիպում սփյուռքահայ երիտասարդների հետ

ՀՀ ՊՆ վարչական համալիրում տեղի ունեցավ նախարարի հանդիպումը «Դեպի Հայք» հիմնադրամի անդամների հետ:

Պաշտպանության նախարարն արձագանքում է

«Զինվորական ծառայություն հենակներով» հրապարակմանն www.hra.am/am/hr-reviews/2009/07/03/army անմիջապես արձագանքել է ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով հուլիսի 7-ին հանդիպել է ավելի քան 13 ամիս հենակներով զինվորական ծառայության մեջ գտնվող Աշոտ Ոսկանյանին: Նախարարի կարգադրությամբ զինվորին Վարդենիսի զինվորական հոսպիտալից բժիշկների ուղեկցությամբ տեղափոխել են պաշտպանության նախարարություն:

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ

Վերջերս մամուլում հայտնված հրապարակումների, մասնավորապես` «Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացուն զորակոչում են հայոց բանակ» հոդվածի առնչությամբ («ՉԻ»,09.07.2009թ.), ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը պարզաբանում է. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության ձեռքբերման և դադարեցման, ինչպես նաև երկքաղաքացիների իրավական ռեժիմի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են 1995 թվականին ընդունված «ՀՀ քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքով:

Բարեփոխո՞ւմ, արդյոք

Բարեփոխումների ալիքը հասավ նաև թատրոնին, ու հանկարծ պարզվեց, որ թատրոնին հարկավոր չէ գեղարվեստական ղեկավար... Ցանկացած հաստատություն պետք է ունենա իր պատասխանատուն, սա պարզ է` «1+1» մաթեմատիկական ճշգրտությամբ: Նաև պարզ է, որ հաստատության բնականոն աշխատանքի պատասխանատուն տվյալ հաստատության տնօրենն է, ղեկավարը կամ կառավարիչը:

ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐ ԵՎ ՃԱՇԱԿ:

Խորագրի հյուրն է Արմեն ԷԼԲԱԿՅԱՆԸ: Ռեժիսորը մեծակտավ ստեղծագործություն է բեմադրում` Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան քառասուն օրը», որն, անշուշտ, դժվարին ու ծավալուն աշխատանք է ենթադրում:

ՇԱՄԻՐԱՄԻ ԲԱՐԴՈՒՅԹ

Կենսաբանական միևնույն տեսակի առանձնյակների` միմյանց խժռելու, ոչնչացնելու երևույթն ընդունված է անվանել հաննիբալիզմ: Հաննիբալիզմը դիտվում է թե° ցածրակարգ և թե° բարձրակարգ կենդանիների մոտ, օրինակ` սարդերի, շնաձկների, գայլերի, ինչպես նաև` մարդկանց:

«ԾԻՐԱՆ»-ԱՓԱՅԼ ԵՐԵՎԱՆԸ «Ծիրան»-ային իրարանցման նախօրեին

«Ոսկե ծիրան» երևանյան միջազգային VI կինոփառատոնի հանդիսավոր պաշտոնամուտը կայացավ հուլիսի 12-ին, ֆրանսահայ հայտնի կինոգործիչ Ալան Թերզյանի թողարկած «Մերձավոր շրջապատ» ֆիլմով:

Դասական մշակույթի մունետիկը

ՈՄԻՏԱՍԻ անվան կամերային երաժշտության տանը անցկացրած մայիսյան այդ երեկոն իր արտասովոր կախարդանքով հոգևոր երանության աննախադեպ զգացողություն ներ պարգևեց կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանի ծննդյան ութսունութերորդ տարեդարձի երաժշտատոնի անխտիր բոլոր մասնակիցներին:

ԿՈՒԶԵՆԱՅԻ՞Ք ԱՆԿԵՂԾԱՆԱԼ

Լևոն ԲԼԲՈՒԼՅԱՆ. բանաստեղծ, թարգմանիչ «Երգերիս մեջ սիրտն իմ երբեք չի ստել» - Ի՞նչն է կյանքում Ձեզ համար եղել ամենադժվարը: - Ճիշտն ասած, դժվարանում եմ որևէ մեկն առանձնացնել:

«ՇԻԻՆ ՇՈՂԻԿ»

Այսօր, ավելի քան երբևէ, առաջնային է մտածել հայրենասեր ու հայի անվանն արժանի սերունդ դաստիարակելու մասին£ Իսկ հայեցի դաստիարակության հարցում կարևոր է նաև հոգևոր կրթությունը£ Այն կրթադաստիարակչական ուղիների ողջ համակարգում հավասարազոր և գուցե ավելի զորեղ միջոց է` վաղվա քաղաքացուն հայրենասեր մեծացնելու գործում£ ¬ Հայաստանյայց Ավետարանական եկեղեցու բազմաթիվ ծրագրեր են ուղղված երեխաների հոգևոր դաստիարակությանը£ 1992 թ.¬ից ՀԱԵ¬ի հովանավորությամբ բակային և հանգստի անվճար ճամբարներ են կազմակերպվում Հայաստանում£ Բակային ճամբարները կազմակերպվում են հանրապետության տարբեր քաղաքներում, իսկ հանգստի ճամբարներ` Շուշիում, Ախալքալաքում, Թբիլիսիում և Հանքավանում£ Վերջինը 2002 թ.¬ից ՀԱԸ¬ան կողմից կողմից սեփականաշնորհվել է և վերանվանվել «Շիին Շողիկ»,¬ պատմում է Անդրանիկ ՄԱՐԴՈՅԱՆԸ£ «Շիինը» այն ամերիկացի ընտանիքի ազգանունն է, որն աջակցել է ճամբարի կայացմանը£ «Շիին Շողիկ»¬ը վերջին 3 տարիներին ղեկավարում է Հայաստանի Ավետարան չական ընկերակցության քրիստոնեական դաստիարակության բաժնի տնօրեն Ալբերտ ՓԱՅՏՅԱԸ£ Բաժինը զբաղվում է կրթական, դաստիարակչական, մշակութային հարցերով£ Բազմաթիվ աշխատանքներ են իրականացվում այս կառույցի կողմից. հանրապետությունում հիմնվել են 40 կենտրոններ, որտեղ շուրջ 6000 երեխաներ ամենատարբեր խմբակների են հաճախում. սովորում խեցեգործություն, ձեռագործություն, համակարգչային հմտություններ, զբաղվում են սպորտով, երգչախմբային արվեստով և այլն£ Երեխաները մասնակցում են մրցույթների, միջոցառումների, բեմադրությունների, իսկ առավել աչքի ընկնող սաները մեկնում են արտասահմանյան շրջագայությունների£ Ամեն տարի շուրջ 10.000 երեխա ՀԱԸ¬ան կողմից ստանում են նվերներ£ ՀԱԸ քրիստոնեական դաստիարակության բաժինը մեծ ուշադրություն է դարձնում քրիստոնեական տոներին նվիրված միջոցառումների կազմակերպմանը, որոնց իրենց մասնակցությունն են ունենում բազմաթիվ մանուկներ, պատանիներ, երիտասարդներ£ Այս բաժինը յուրաքանչյուր ճամբարից առաջ նաև նախապատրաստական երկարատև ակտիվ աշխատանքներ է իրականացնում. - Կազմակերպում ենք «Առաջնորդաց սեմինարներ», որտեղ բժշկական, հոգեբանական, մեթոդական կողմերով նախապատրաստում ենք այն երիտասարդներին, ովքեր պիտի աշխատեն ճամբարի երեխաների հետ£ Այդ աշխատանքներում փորձում ենք ներգարվել նաև բուհերի ուսանողներին£ Այս տարի արդեն 3 բուհերի ուսանողներ իրենց մանկավարժական պրակտիկան են անցկացնում մեզ մոտ,¬ հավելեց Ալ. Փայտյանը£¬ ՀԱԸ¬ի կազմակերպած ճամբարներում ներգրավվում են ՀՀ բոլոր մարզերի երեխաները` և° ՀԱԵ¬ի անդամները, և° կարիքավոր ընտանիքների երեխաները, ու նաև նրանք, ովքեր ցանկանում են£ Հանքավանի «Շիին Շողիկ» ճամբարում հանգստանում են տարբեր (8-13 տարեկան, 13-16 տարեկան, 17¬ից բարձր տարիքի) տարիքային խմբերի երեխաներ£ Յուրաքանչ յուր տարիքային խումբը ունի 4 հերթափոխ£ Ամեն հերթափոխում (յուրաքանչյուր 7 օրը մեկ, բարձր տարիքի երեխաների համար` յուրաքանչյուր 5 օրը մեկը) 170 երեխա է հանգստանում և ամեն հերթափոխի համար 55-60 ծառայող£ Ճամբարի առօրյան հագեցած է և բովանդակալից£ Յուրաքանչյուր տարիքային խմբի համար մշակվում է առանձին ծրագիր£ - Ճամբարականների հետ աշխատում ենք ժամանակի պահանջներին համապատասխան, բայց քրիստոնեական անփոփոխ չափանիշներով,¬ նշեց Ալ. Փայտյանը,¬ Երեխաները զբաղվում են մարմնամարզությամբ, մասնակցում դահլիճային ծրագրերի, ինտելեկտուալ խաղերի, մրցույթների, Աստվածաշնչյան թեմաներով զրույցների, ունեն ազատ ժամեր, խաղի ժամեր£ Օրական երեք անգամ լիարժեք սնունդ են ստանում և քնից առաջ թեթև ուտելիք£ Ճամբար են հրավիրվում նաև էստրադային երգիչները, կազմակերպվում են ֆիլմերի ցուցադրություններ£ 2001 ¬ից Ալբերտ Փայտյանի և Էմիլիա Օհանյանի ջանքերով ճամբարում ստեղծվել է նաև «Շողիկ» ՀԱԸ մանկապատանեկան հանդեսը, որը մանկական հոգևոր միակ ամսագիրն է Հայաստանում£ Ամսագիրը լույս է ընծայվում տարեկան 4 անգամ` I համարը նվիրվում է Սուրբ Ծննդյան տոներին, II¬ը` Սբ Հարության տոնին, III¬ը` ճամբարի առօրյային, IV¬ը` Թարգմանչաց տոնին£ Յուրաքանչյուր համար շատ բովանդակալից է. Աստվածաշնչյան թեմաներ, պատմական ակնարկներ, հետաքրքրաշարժ նյութեր հայ ականավոր մշակութային գործիչների մասին, հայ եկեղեցիների հիմնադրման մասին տեղեկություններ, խրատանի, առածանի, հանելուկներ, բարեկրթության կանոններ և վերջում պարտադիր 1 հոգևոր երգ£ Ճամբարականների առօրյան և ստեղծագործությունները ամսագրում նույնպես զետեղվում են£ Ամսագիրը անվճար բաժանվում է բոլոր ճամբարականներին թե° Հանքավանում, թե° մնացած ճամբարներում£ «Շողիկ»¬ը ունի ճանաչողական, տեղեկատվական, դաստիարակչական, կրթական մեծ նշանակություն£ Հիմնադիրները նշեցին, որ ամսագրի ստեղծումը երկու նպատակ է ունեցել. «Հայ երեխայի հոգում ամրացնել հայրենիք և հավատք առ Քրիստոս գաղափարները»£ Այս ճամբարում բոլորը մեծ նվիրումով աշխատում են մեկ նպատակի` արժանի Մարդ և քաղաքացի կրթելու համար£ «Մեր ազգի վաղվա օրն այս մանուկների, այս պատանիների ձեռքում է, և նրանց հայեցի ու քրիստոնյա դաստիարակելը մեր պարտականությունն է£ Հիշենք` «Գիրք Առակաց»¬ում ասված է. «Կրթեցեք մանուկը իր ճանապարհը նոր սկսած ժամանակից»,¬ նշեց ճամբարի տնօրեն Ալ. Փայտյանը£ Մաղթենք, որ շուտով իրականություն դառնա նաև «Շիին Շողիկ» ճամբարը բարեկարգելու, մասնաշենքերը վերանորոգելու անհրաժեշտ ծրագիրը£ :